NÁUČNÝ OVČIARSKY CHODNÍK V RAČKOVEJ DOLINE

V spolupráci s Obcou Pribylina a Pozemkovým spoločenstvom Bývalých urbarialistov obce Pribylina sme vybudovali náučný ovčiarsky chodník v Račkovej doline, priamo na mieste, kde sa kedysi pásli ovce. Chodník pozostáva z piatich tabúľ na ktorých je spracovaná tematika ovčiarstva a salašníctva v Račkovej doline. Vďaka svojmu zameraniu nemá na Slovensku obdobu a to ho robí jedinečným. […]

Celý článok