Vitajte!

Klub pribylinských turistov a lyžiarov Pribylina  (KPTL) je občianske združenie registrované Ministerstvom vnútra SR dňa 31.3.2000. Oslávil teda už pätnáste výročie svojej činnosti.
Združuje členov, ktorí aktívne vykonávajú pešiu, lyžiarsku a cyklistickú turistiku. V súčasnosti má 61 registrovaných členov. Jeho akcie sú prístupné všetkým záujemcom o ktorýkoľvek druh turistiky a každý, kto medzi nás príde, je vítaný.
Akcie klubu sú uskutočňované podľa ročných plánov činnosti. Turistický rok tradične začíname výstupom k našej kolibe pod Klinom a rovnakým spôsobom ho na Silvestra ukončujeme. Obrazne na tomto mieste rok odomykáme a zamykáme.
Pätnásť rokov je dostatočne dlhá doba, ktorá preukázala opodstatnenosť vzniku nášho klubu. Veď v rámci činnosti klubu sme vystúpili na viac ako 150 vrcholov horstiev Slovenska a Poľska. K tomu treba pripočítať lyžiarske akcie, akcie kultúrno – poznávacieho charakteru a akcie brigádnické. Z horstiev Slovenska sme samozrejme najviac navštevovali naše materské Západné Tatry, ale aj Vysoké a Belianske Tatry. Bokom nezostali ani Nízke Tatry. Spoznali sme krásy Slovenského raja, Spišskej Magury a Pienin. Takmer dôverne známou sa nám stala Malá Fatra a to tak jej Krivánska ako aj Lúčanská časť a svojou krásou nás očarila Veľká Fatra. Neobišli sme ani Oravské Beskydy, Muránsku planinu a Slovenský kras.
V našej činnosti je pozitívne predovšetkým to, že si stále chceme a vieme uvedomovať krásu a čistotu prírody a nachádzame v sebe silu ju do seba vstrebávať. Nechceme si ju však nechávať len pre seba. Patrí všetkým. Preto sme zvolili aj propagáciu našej činnosti prostredníctvom webovej domény.

Administrátormi stránky sú Mgr. Janka Zaťková a JUDr. Michal Králik. Im môžete adresovať všetky nápady pre posun stránky vpred. Samozrejme, že prijmeme aj každú kritiku.

 

O NÁS

Klub pribylinských turistov a lyžiarov Pribylina (KPTL) je dobrovoľným združením občanov v zmysle zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov registrovaný Ministerstvom vnútra SR dňa 31.3.2000 pod číslom VVS/1-900/90-16622.

Cieľom  činnosti KPTL je uskutočňovanie telovýchovných činností v oblasti turistiky a lyžovania.

IČO: 37803107

 

Kontakt

Klub pribylinských turistov a lyžiarov
032 42 Pribylina 384
predseda KPTL: JUDr. Michal Králik, tel: 0908 217622, e-mail: kralik.mich@gmail.com

Administrátori domény

Mgr. Jana Zaťková
janka.zatkova@liponet.sk
zatkova@kptl.sk

JUDr. Michal Králik
kralik.mich@gmail.com
kralik@kptl.sk

Členovia výboru KPTL

JUDr. Michal Králik – predseda KPTL

Jana Balažicová

Tatiana Beharková

Milan Blška

Antónia Chrabačková

Ing. Vladimír Záhradník

Mgr. Jana Zaťková