Pocta doktorovi Jánovi Lajčiakovi

V sobotu 25. júla uplynulo 140. rokov od narodenia jedného z najväčších pribylinských rodákov PhDr. ThDr. Jána Lačiaka, spolutvorcu modernej slovenskej orientalistiky, autora biblistickej monografie, orientalistických štúdií, prekladateľa biblických textov z gréčtiny a hebrejčiny do slovenčiny, ktorý rozšíril model slovenskej kultúry o funkciu vedecko-poznávaciu a politicko-organizačnú. Okrem vedeckých vedomostí z teológie a filológie mal vedecké znalosti z latinčiny, gréčtiny a hebrejčiny a ovládal maďarský, nemecký, francúzsky, anglický, taliansky jazyk a mnohé orientálne staré i nové jazyky. Napísal tiež cigánsku gramatiku. Bol jedným z prvých slovenských filológov orientalistov.
Zomrel 28. októbra 1918, v deň vzniku Československej republiky na Vyšnej Boci, kde pôsobil ako evanjelický farár.
Na počesť výročia jeho narodenia zorganizovala spoločnosť Martina Rázusa symbolickú bicyklovú jazdu z Vyšnej Boce do jeho rodiska v Pribyline, kde je pochovaný.
Za náš klub sa jazdy zúčastnili štyria členovia a starosta obce Ing. Milan Kohút. Bol to pekný športový a esteticko-kultúrny zážitok. Na škodu veci je, že pamiatku na svoju dobu jedného z najvzdelanejších Slovákov (možno aj na dnešnú dobu) sme si uctili len štyria členovia klubu. V tejto súvislosti ma napadá žiaľ len známa sentencia : „Kto nepozná minulosť, akoby nežil“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*