Poďakovanie za pomoc pri realizácii podujatia

Dnes sme dostali v mene celej kancelárie Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov poďakovanie za pomoc pri realizácii podujatia pre ich partnerov z Čiech a zo Slovenska, ktoré sa uskutočnilo 26.10.2018. Záujem o Náučný ovčiarsky chodník nás potešil a ochotne sme sprostredkovali informácie týkajúce sa ovčiarstva a salašníctva v Račkovej doline. Ďakujeme za príležitosť.    

Celý článok

Podpora projektu Sila lesných bystrín v Račkovej doline

Už po druhýkrát sme za zapojili do grantového programu Tu sa nám páči tu chceme žiť.  Náš projekt Sila lesných bystrín v Račkovej doline uspel v konkurencii iných projektov a na základe rozhodnutia Správnej rady Nadácie centra pre filantropiu mu bol udelený grant vo výške 1 000 eur. Celkovo bolo vyčlenených na podporu projektov 13 […]

Celý článok

Vynáška obone na kolibu pod Klinom

Do expozície ovčiarstva a salašníctva na kolibe pod Klinom dnes pribudol nový exemplár. Je ním oboňa, ktorá bola umiestnená do ľavého rohu pred vstup do koliby. Táto drevená nádoba slúžila na uskladnenie žinčice. Vynášku tohto nákladu uskutočnil člen nášho klubu Miško Frank, ktorý absolvoval už niekoľko náročných vynášok na vysokohorské chaty. Že to bola pre neho […]

Celý článok

Náučný ovčiarsky chodník je ukončený

Na Veľkú noc sa nám podarilo dokončiť práce na ovčiarskom náučnom chodníku. Plánujeme aj ďalšiu etapu, v rámci ktorej by sme chceli vybudovať komárnik pred kolibou pod Klinom a nainštalovať predmety valašskej kultúry v kolibe. O našich plánoch a aktivitách informovali aj liptovské noviny. Celý článok si môžete prečítať tu: Ľudí dovedie k najvyššej kolibe […]

Celý článok

Náš projekt teraz bojuje aj o Váš hlas !!!!

SPP a Nadácia SPP vyhlásili už štvrtý ročník verejnoprospešného programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci rôznym komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Zo všetkých prihlásených projektov vybrali odborné hodnotiace komisie 25 najlepších projektov v kategórii SPPoločne pre domovinu za každý z regiónov (západ, stred a východ) a rovnaký počet projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí. To znamená spolu 150 projektov, ktoré sa […]

Celý článok

Tu sa nám páči tu chceme žiť

Do grantového programu Tu sa nám páči tu chceme žiť bolo predložených 119 projektov v sume viac ako 93 tisíc eur. Náš projekt vybudovania náučného ovčiarskeho chodníka v Račkovej doline uspel v konkurencii iných projektov a na základe rozhodnutia externej hodnotiacej komisie a spoločnosti Baumit mu bol udelený grant vo výške 800 eur. Celkovo bolo podporených 17 projektov […]

Celý článok