Špania Dolina

V nedeľu 28. apríla bolo daždivé počasie v Pribyline krajne nevhodné pre uskutočnenie plánovanej akcie Špania Dolina. Preto aj väčšina našich členov pochybovala o jej uskutočnení a radšej sa ráno telefonicky dopytovala organizátorov, či vôbec niekde z domu pôjdeme. Ich jednoznačné rozhodnutie ísť,  sa nakoniec ukázalo ako  správne.

Dážď nás sprevádzal celou cestou, s našim príchodom do Španej Doliny však ustal.

Prvou našou zastávkou bolo Múzeum medi Baníckeho bratstva Herrengrund v Španej Doline, kde nás nesmierne prekvapil svojou prednáškou Dr. Wilhelm Fuhrherr,  Freiherr von Marksfeld. Všetci sme ju počúvali doslova s „otvorenými ústami“. Po vzhliadnutí videa o šachte Ludovika a poďakovaní sa mu, nasledovala turistická časť našej akcie.

Náš turistický sprievodca Ing. Bohuš Čiernik nás pred svojim domom privítal s recesiou jemu vlastnou. Našim prvým cieľom bolo absolvovanie baníckeho chodníka, kde nás určite najviac upútala halda zo šachty Maximilián, z ktorej bol nádherný výhľad na obec a pozostatky šachty Ludovika. Škoda, že sme sa nemohli presvedčiť aspoň opticky o jej hĺbke, lebo „dobrá duša“ ukradla osvetlenie, ktoré miestni dobrovoľníci členovia Baníckeho bratstva Herrengrundu inštalovali až do hĺbky 90 m. Malé skalky, ktoré sme do šachty hodili, sme dopadnúť pre jej hĺbku nepočuli.

Keďže sme turisti a mali sme po absolvovaní baníckeho chodníka dostatok síl, Bohuš nás vôbec nemusel  prehovárať aj na ďalšiu turistiku a tak sme cez Katrenku prešli až do sedla Dolný Šturec, odkiaľ sme sa vrátili do Španej Doliny, aby sme na záver našej akcie spočítali počet schodov dreveného schodištia z kostola Premenenia Pána na námestie obce. A bolo ich skutočne 162,  ako nám povedal Dr. Fuhrherr.

Akciu hodnotili všetci zúčastnení ako veľmi vydarenú. Veď v Španej Doline boli skoro všetci po prvý raz a milo ich prekvapila.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*