Roznášali sme vrecia

Zamestnankyňa Obecného úradu Pribylina Ing. Zuzka Fleischhackerová požiadala náš klub o pomoc pri roznášaní vriec domácnostiam v obci pre separovaný odpad. Samozrejme že sme neváhali, požiadanie ihneď prijali a v sobotu 21. januára sa dvadsať našich členov rozišlo po obci, aby do každej domácnosti doručili po dve vrecia na separovaný odpad. Akciu sme vzali nielen ako malú pomoc obci, […]

Celý článok

Silvestrovský výstup

Keď sa nás dvadsaťsedem zišlo na Silvestra 2019 pred kolibkou pod Klinom, nikto z nás netušil, že kovidová pandémia nám na dva budúce roky tradičný výstup znemožní. V roku 2019 bolo snehu v Račkovej doline viac než dosť a cesta z Prostredného bola riadne vyčerpávajúca. Tento rok bola dolina takmer bez snehu a cesta od začiatku Úzkej doliny až na Prostredné […]

Celý článok

Račkove plesá – kontrola kolibky

Cieľom našej vychádzky do Račkovej doliny v nedeľu 16. októbra bola kontrola stavu kolibky pod Klinom pred nadchádzajúcou zimou. Cieľ sme splnili. Nutné opravy kolibka momentálne nepotrebuje. Na jar budúceho roku ju však musíme celú natrieť, lebo grafomani si dali od posledného náteru záležať a dátum svojich návštev nezabudli „poctivo vyryť“ na rôzne miesta kolibky. Najväčšie ohodnotenie […]

Celý článok

Brezno a Čierny Balog

Naša návšteva Horehronia v nedeľu 4. septembra sa skladala z dvoch častí. Doobedu sa viac ako dvadsať našich členov zúčastnilo spomienky na evanjelického farára, básnika a politika Martina Rázusa v evanjelickom kostole v Brezne pri príležitosti 85. výročia jeho úmrtia. Martin Rázus, rodák z Vrbice (dnešná časť Liptovského Mikuláša) pôsobil na svojom prvom pôsobisku ako evanjelický farár od roku 1913 do […]

Celý článok

Pocta priateľstvu

Akciou Vyšná Boca – chata Štefánika 7. augusta sme vzdali poctu priateľstvu dvoch veľkých mužov slovenského národa a to najväčšiemu pribylinskému rodákovi Dr. Jánovi Lajčiakovi a najväčšiemu Slovákovi generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Za svoj cieľ sme si zvolili chatu generála Štefánika pod Ďumbierom, aby od neho priniesli symbolický pozdrav  priateľovi Jánovi Lajčiakovi k jeho pamätnej tabuli na kostole […]

Celý článok

Vršatecké bradlá

Tri roky odkladanú akciu Vršatecké bradlá sa nám podarilo konečne uskutočniť v nedeľu 17. júla. Možno sme od nej očakávali trochu viac turistických zážitkov, na ktoré sme z našich akcií zvyknutí, ale ako prechádzka so zaujímavými pohľadmi a prevýšením skoro 500 m bola celkom pekná. Vršatecké bradlá sú krásnym skalným útvarom Bielych Karpát a my sme si pri ich […]

Celý článok

Jánska vatra

Spolu s dobrovoľnými hasičmi sme sa veľmi tešili na už siedmu jánsku vatru na Stráni, ktorú sme sa rozhodli tento rok zapáliť v sobotu 25. júna. K jej príprave sme  pristupovali, skutočne zodpovedne, keď drevo na ňu museli hasiči priviesť až spod Prostredného v Račkovej doline a krátky program tentoraz pre zmenu nacvičili naši členovia pod taktovkou Táni Beharkovej. Sedem […]

Celý článok

Deň obce Pribylina

V nedeľu 12. júna začal v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline nový dlhodobý program „Ty, domovina moja“, v rámci ktorého by sa mali  postupne prezentovať všetky obce Liptova. Keďže už v samotnom názve múzea je Pribylina, je len samozrejmé, že naša obec ako prvá dostala možnosť svojej prezentácie. Obcou sme boli oslovení aj my turisti, aby sme prezentovali krásy prírody […]

Celý článok

Špania Dolina – prechod štôlňou

V nedeľu 5. júna naše kroky znovu po troch rokoch smerovali do Španej Doliny. Na rozdiel od prvej návštevy, bola tentoraz účasť presne dvojnásobná a čo je veľmi potešujúce, že našej akcie sa zúčastnili aj naše deti a vnuci. Hádam sa nám nakoniec podarí splniť náš cieľ znížiť vekový priemer členstva.☺ S krásami Španej Doliny a čiastočne jej okolia sme […]

Celý článok