Brigáda s verejnoprospešným cieľom

V sobotu 31. augusta sme v rámci projektu „Sila lesných bystrín v Račkovej doline“ osadili prvé dva stojany pre informačné tabule. Cieľom projektu je prepojenie makety Tajchu a Tajchu – najväčšej lesnej prehrádzky na Slovensku chodníkom cez Vesník.

Chodník  vedie od makety najprv po ceste a pri našom pútači odbočí vľavo cez premostenia Račkovej a dedinského potoka ku Vajcovke. Od nej potom pokračuje hore Vesníkom ku Kyselke a od nej ku Tajchu.

Úsek chodníka od „schodíkov“ cez vodovodnú cestu je už pár rokov silne podmáčaný a pre peších turistov resp. cyklistov je takmer neschodný. Rovnako nám vyvierajúca voda spôsobovala značné problémy na lyžiarskej bežeckej trati v zime.

Druhým cieľom našej brigády bola preto čiastočná meliorácia tohto úseku. Práca to nebola jednoduchá, lebo jedinými našimi „mechanizmami“ boli čakany a lopaty. Práca v kysnúcom bahne a vode nebola najpríjemnejšia. Po jej skončení sme však všetci vyslovili presvedčenie, že po brigáde začne byť aj tento úsek chodníka schodný a v zime bude bežkárska trať nepodmáčaná vytekajúcou vodou. Uvidíme ☺.

Poďakovanie si zaslúžia všetci, ktorí sa brigády zúčastnili, veď jej výsledok je prospešný pre všetkých, ktorí sa na náš chodník vyberú.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*